Psychotherapie jongeren

Psychotherapie jongeren | Joke Verachtert

Psychotherapie jongeren

Psychologische behandeling van jongeren tussen 12 en 18 jaar oud die last hebben van stemmingsproblemen, gevoelens van onzekerheid en angst, negatief zelfbeeld, problemen in het omgaan met leeftijdgenoten, leerkrachten of ouders, verstoorde identiteitsontwikkeling, gedragsproblemen, ADHD, Autisme(spectrumstoornissen), …

Psychotherapie jongeren: Hoe ga ik te werk ?

In het werken met jongeren en hun gezinnen vind ik het belangrijk en zinvol te kijken vanuit een ontwikkelingsgerichte en systeemgerichte blik. Na de aanmelding bekijk ik samen met jongeren en ouders de klachten of problemen waarvoor wordt aangemeld en tracht deze te begrijpen en plaatsen binnen de context waarin de jongere opgroeit. Hierbij wordt zowel het functioneren op school, binnen het gezin als daarbuiten mee in rekening genomen.

Tijdens deze kennismaking (intake) proberen we gezamenlijk doelen op te stellen die we willen verwezenlijken in de behandeling. De doelen en methoden om deze doelen te bereiken zullen bij elkaar worden gebracht in een behandelplan. Dit maakt de inhoud en vorm van de behandeling concreet voor de jongere en zijn/haar ouders.

Praktisch

In de behandelingen gebruik ik voornamelijk technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Deze kunnen gericht zijn op spanning en ontspanning, herkennen en doorbreken van ‘foutieve’ denkpatronen, verbeteren van stemming en zelfbeeld, versterken van de eigen identiteit, verbeteren van communicatie met anderen, psycho-educatie, enz… De behandeling en doelen zullen regelmatig geëvalueerd worden met ouders en jongeren. Waar nodig wordt het behandelplan bijgesteld.

joke verachtert

Joke Verachtert

  • Klinisch psycholoog
  • T: 0471/469302
  • E: jo.verachtert@telenet.be

Mijn naam is Joke Verachtert (°1979). Ik werk sinds 2005 bij GGZWNB te Bergen op Zoom (NL). Als kinder- en jeugdpsycholoog werk ik er met jongeren tussen 12 en 18 jaar oud met diverse psychiatrische problemen, zowel in het diagnostische proces als de behandelfase.

Ik heb een bachelordiploma Orthopedagogie (KdG Antwerpen) en haalde daarna een master in de Psychologie (KU Leuven). Ik heb me tot nog toe vooral bijgeschoold op vlak van diagnostiek en groepsdynamica. Dit jaar start ik een opleiding tot EMDR-therapeut.

Ik sta voor je klaar

Contacteer mij